fbpx

Hanke­suunnittelu

Osaava hankesuunnittelu on kestävän projektin tärkein vaihe. Puurakennuksen hankesuunnittelu vähentää yllättävien muutosten määrää projektin aikana ja luo selkeän sekä tehokkaan rakenteen niin projektin aikataululle kuin kustannuksille.

Suunnitteluvaihe

Näkemys ja kokemus aina hankesuunnittelun alkuvaiheista tehtaan kautta työmaalle, tuo meille laajan näkemyksen puurakennushankkeen kompastuskivistä. Oikeille urille lähtenyt hankesuunnittelu vähentää huomattavasti tilaajan suunnittelukustannuksia, vähentää virheherkkiä muutostarpeita ja auttaa tehokkaan toteutuksen löytämisessä.

Kanssamme hankesuunnitteluvaihe sisältää laajan selvityksen työn sisällöstä, toteutustavasta sekä alustavasta kustannustasosta. Tämän lisäksi hankesuunnitteluun kuuluu alustavat piirrustukset. Jo hankesuunnitteluvaiheessa asiakkaan toiveita kuunnellaan tarkkaan ja pyritään löytämään tehokkaat sekä toimivat ratkaisut.

Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa voitte jo hankkeen alkutaipaleilla selvittää, mitkä ratkaisut toimivat teidän tarpeisiin parhaiten. Kaikkea ei tarvitse tietää itse, sillä meidän tavoitteena on tuottaa ainoastaan toteutuskelpoisia suunnitelmia. Tästä syystä konsultoimme asiakasta aina hankevaiheessa niin, että ideoista ja toiveista saadaan toteutuskelpoinen, mutta asiakasta miellyttävä lopputulos. Päivän konsultointi hankevaiheessa tuottaa monin verroin hyötyjä projektin edetessä.