REFERENSSIT

Arkkitehtisuunnittelu Geometria Oy ja työstösuunnittelu Timber Bros Oy

Referenssit
2017
 • Alvardag, CLT-suunnittelu, pientalot 450 m2+450 m2, Helsinki
 • Rivitalo, rakenne- ja CLT-suunnittelu, Helsinki 500 m2

2016
 • Fennovoiman koulutusrakennus, puurakennesuunnittelu 1200 m2
 • Elementti Sampo, elementtisuunnittelu 2400 m2, Tampere

2015
 • Elementti Sampo, tilaelementtitehdas, CLT-kerrostalokonsepti
 • Kajaanin kaupunki/Kainuun sote, CLT-runkoinen hoivakoti 1200 m2
 • Karelia AMK, liimapuuristikot, Joensuu
 • PRT-kerrostalokonsepti, CLT-runko, Jyväskylä, 250 m2
 • Royal Ruka, hotellilaajennus, CLT-elementointisuunnitelma, 900 m2
 • Runsaan kartano, Avant Tecno Oy, kattorakenteen rakennesuunnittelu, Ylöjärvi, 700 m2
 • Vivola Oy, 5 pientalo-/pienkerrostalokohdetta 2014-2015. (Helsinki, Espoo, Vantaa) CLT-runko, rakennesuunnitelmat, yht. 1200 m2
 • Crosslam Oy, CLT-työstösuunnittelu, noin 5000m2/vuosi

2012-2014
 • Oulun yliopisto HILA-taideteos 2014, puurakenteiden erikoistyöstöt
 • Luontokeskus Haltian päänäyttelyn kantavien rakenteiden erikoistyöstöt, Sotkanmuna ja Suomikartta 2013
 • Melontakeskus, Helsinki, 420 m2, rakennesuunittelu
 • Teollisuushalli, Joensuu, v. 2013-2014, 1500 m2 rakennus ja pääsuunnittelu
 • Liimapuurunko, hallinosturi 1500 m2
 • Ekologinen lomakylä, yht. 1200 m2, Lieksa, v.2012, rakenne, rakennus ja pääsuunnittelu
 • Pientalot, Eco-TimberHouse Oy, Espoo, 360 m2
 • Pilari-Palkkirunko, 3-kerroksinen
 • Myymälä, Eco-TimberHouse Oy, Helsinki, 470 m2
 • Pilari-Palkkirunko

Jääskeläntien pienrakennuskohde on arkkitehdin suunnittelema uniikki pientalo. Timber Bros toteutti kohteeseen kokonaisrakennesuunnitteluun sekä CLT-elementoinnin. Monimuotoinen kohde mallinnettiin kokonaan elementtisuunnittelun vuoksi.

Jääskeläntie, Espoo

Pientalokohde, Toteutus Zistlerin kanssa

The experience of working with Timber Bros showed that they are professional wood structure engineers. Additionally, Timber Bros was quick to answer any questions and update or change plans if the need arose. Timber Bros was also helpful throughout the project.

Zistler

Toteutettavana kohteena oli CNC-Machining Oy:n teollisuushalli yhdessä Joen Kiinteistörakennuksen kanssa. Tuotantorakennuksen suunnittelu tehtiin yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kanssa mahdollisimman tehokkaan vaihtoehdon löytämiseksi. Teollisuushallin kokonaisala on noin 1500 m2.

CNC-Machining Oy:n teollisuushalli

1500 m2, Toteutus Joen Kiinteistörakennuksen kanssa

Rakennuksen suunnittelu toteutui vaivattomasti ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.
Aikataulullisesti pysyttiin hyvin ennalta asetetussa tavoitteessa ja töiden edetessä yhteistyö oli joustavaa ja mutkatonta.

Tulemme jatkossakin mahdollisten laajennusten tai rakennus suunnitelmien osalta käyttämään Timber Brosin palveluita.

CNC-Machining

Toteutuksessa oli Koukkurannan kaksi CLT-tilaelementtitaloa yhdessä Elementti Sampon kanssa. Arkkitehtisuunnitelmista tuotetut elementtisuunnitelmat saatettiin tuotantoon sekä niiden yhteyteen tehtiin määrälaskenta. Kohteen kokonaisrakennusala on noin 2400 m2.

Koukkuranta

2400 m2, Toteutus Elementti Sampon kanssa

Yhteistyö insinööritoimiston kanssa on ollut saumatonta. Reagointiaika on markkinoiden parhaita ja asiakaslähtöistä: vastaukset kysymyksiin saa normaalin toimistoajan ulkopuolella. Suunnittelijat ymmärtävät liiketoimintaamme ja pyrkivät ratkaisemaan ongelmakohdat asiakkaan parhaaksi. Muutoksiin reagoidaan nopeasti ja monesti lyhyemmällä vasteajalla kuin mihin suunnittelija on sitoutunut.

Yhteistyö on keskustelevaa ja tulevaisuuteen tähtäävää. Yhteistyö on mielekästä ja jatkamme toimintamme kehittämistä TimberBros Oy:n kanssa jatkossakin.

Elementti Sampo

FM-Haus-elementtivalmistaja otti hsbcadin käyttöön tuotannossaan ja tehosti oman työstökoneen käyttöä koska työstökuvat saadaan tuotantokoneelle suoraan ohjelmistosta: tämä vähentää yhden vaiheen valmistusprosessista kokonaan pois.

FM-Haus

Elementtivalmistaja